الف ) مقررات عمومی :

1- رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی و داشتن پوشش مناسب در محیط آموزشی
2- عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس و محیط موسسه
3- همراه آوردن زبان آموز مهمان مقدور نمی باشد.
4_ شهریه زبان آموز در موقع ثبت نام و قبل از شروع کلاس ها اخذ میگردد وتا قبل ثبت نام اجازه حضور در کلاس مقدور نمی باشد.
5- عدم حضور زبان آموز در موسسه بایستی با اطلاع رسانی قبلی از طریق اولیای محترم باشد.
6- خسارت عمد به تجهیزات موسسه شخصا متوجه زبان آموز می باشد.
7- استرداد شهریه در صورت انصراف پس از ثبت نام چنانچه قبل از شروع کلاس ها باشد با 20% درصد کسر مبلغ شهریه و در صورت شروع کلاس ها و آزمون، شهریه عودت داده نخواهد شد.
8- چنانچه زبان آموز به هر دلیل (غیبت بیش از حد مجاز،موارد انضباطی و ...) از ادامه تحصیل محروم شود،شهریه پرداختی به هیچ عنوان به وی عودت داده نخواهد شد. یادآور میشود حداکثر تعداد جلسات قانونی غیبت سه جلسه بوده که ملزم به ارائه گواهی می باشد.
9- تعیین مدرس برای هر کلاس، ادغام کلاس های مشابه، تعیین محل برگزاری کلاس ها و انتقال متقاضیان از کلاسی به کلاس دیگر در اختیارات موسسه می باشد.
10-طبق مصوبه آموزش و پرورش شهریه کلاس های نیمه گروهی بر اساس مجموع شهریه حداکثر 20 نفر زبان آموزمحاسبه میگردد. شهریه با توجه به تعداد اعلامی آموزش و پرورش هر ترم برای هر کلاس بر اساس 20 نفر محاسبه میگردد و با توجه به تعداد زبان آموزان متغییر میباشد.
11-شهریه طبق بنر اعلام شده از طرف آموزش و پرورش که در موسسه نصب شده دریافت میگردد و در صورت هرگونه افزایش مابه التفاوت اخذ خواهد شد.
12-غیبت بیش از سه جلسه، باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد بود. در صورت موجه بون غیبت در جلسه آزمون، پس از تایید مسئول آموزش ، از زبان آموز غایب ،آزمون مجدد گرفته خواهد شد و هزینه آن 500000 ریال می باشد.
13- نمره قبولی در آزمون فاینال 70 تا 100 بوده و کمتر از آن مردود اعلام شده زبان آموز موظف به تکرار سطح می باشد.
14- عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس ( در مواقع ضروری هماهنگی با مسئول امور دفتری )هر سه مورد تاخیر (بیش از 15 دقیقه) یک جلسه غیبت محسوب می شود.
15- حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی با توجه به تعطیلات رسمی و تقویم آموزشی موسسه الزامی می باشد.
16- در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی می باشد.