بارگزاری

بارگزاری

آموزشگاه زبان هیمورا

سیستم مدیریت هوشمند آموزشگاه زبان هیمورا

پنل کارکنان هیمورا

در صورتی که از اساتید و یا کارکنان مجموعه هیمورا هستید از لینک های زیر اقدام به ورود نمایید .


ورود اپراتور

پنل زبان آموزان

در صورتی که زبان آموز هستید و قبلا ثبت نام کرده اید گزینه ورود را بزنید و در غیر این صورت جهت ثبت نام اقدام کنید.

ورود زبان آموزان
پیش ثبت نام و تعیین سطح ورودی جدید